DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.3.16996

Післянатальний розвиток щурів після введення тіоцетаму протягом вагітності

N.A. Voloshyn, I.A. Mazur, E.A. Grigoryeva, I.F. Belenichev, L.I. Kucherenko

Анотація


встановлено, що введення терапевтичних доз тіоцетаму протягом вагітності незалежно від лікарської форми не впливає на показники післянатального розвитку потомства: ранню виживаність, фізичний та психічний розвиток, формування сенсорно-рухових рефлексів, емоційну поведінку, константи нейрометаболічного обміну, сприятливо діє на формування умовного рефлексу пасивного оминання у потомства, що характеризує когнітивні функції ЦНС. Тіоцетам може бути рекомендований для профілактики перинатальних пошкоджень ЦНС у плода.  


Ключові слова


тіоцетам; умовний рефлекс пасивного оминання; післянатальний розвиток

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Абрамченко В.В. Перинатальная фармокология / В.В. Абрамченко – СПб.: Логос, 1994. – 178 с.

Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О. Буреш, Д.П. Хьюстон. – М.: Медицина, 1991. – 248 с.

Волошин Н.А. Тиотриазолин, тиоцетам, тиодарон в практике врача / Н.А. Волошин, В.А. Визир, И.Н. Волошина. – Запорожье: ЗДМУ, 2008. – 224 с.

Волошин Н.А. Изучение безвредности (тератогенного и эмбриотоксического действия) таблеток «Тиоцетам» / Н.А. Волошин, И.А. Мазур, Е.А. Григорьева // Український морфологічний альманах. – 2011. – Т. 9, №3. – С. 64–68.

Гойда Н.Г. Стан та перспективи розвитку перинатальної допомоги на етапі реформування охорони здоров’я в Україні / Н.Г. Гойда // Перинатологія та педіатрія. – 1999. – №1. – С. 3–4.

Громов О.А. Нейрометаболическая фармакотерапия / Громов О.А.; Под ред. член-корр. РАМН Е. М. Бурцева. – М., 2000. – 85 с.

Доклиническое исследование лекарственных средств: Методические рекомендации / Под ред. член-кор. АМН Украины А.В. Стефанова. – К.: Авицена, 2002. – 568 с.

Дыбан А.П. Раннее развитие млекопитающих / А.П. Дыбан – Л.: Наука, 1988. – 228 с.

Евтушенко С.К. О бережном подходе в лечении различных синдромов гипоксического поражения ЦНС / С.К. Евтушенко, Е.П. Шестова // Мат. 4-го Баварско-Украинского симп. – 1999.

Експериментальне дослідження ноотропної активності таблеток Ноотрил / І.Ф. Бєленічев, І.А. Мазур, С.І. Коваленко, В.Р. Стець, М.А.Волошин // Експер. фізіол. та біохім. – 2002. – №1. – C. 7–11.

Кузнєцова С.М. Влияние тиоцетама на функциокальное состояние ЦНС у больных, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнєцова, В.В. Кузнєцов, М.В. Воробей // Здоров’я України. – 2005. – №6. – С. 1–7.

Лук’янова О.М. Актуальні проблеми перінатології на сучасному етапі охорони здоровя / О.М. Лук’янова // Педіатрія та перінатологія. – 2002. – №3. – С. 3–6.

Метаболитотропные препараты / И.А. Мазур, И.С. Чекман, И.Ф. Беленичев [и. др.]. – Запорожье, 2007. – 309 с.

Перфілов О.П. Профілактика перинатальних уражень центральної нервової системи / О.П. Перфілов і співавт. // Соціальна педіатрія. – 2001. – C. 164–166.

Порівняльна оцінка антиоксидантної і протиішемічної дії тіотриазоліну і пірацетаму та їх комбінації за умов моделювання експериментальної ішемії головного мозку / І.Ф. Бєленічев, І.А. Мазур ,С.І. Коваленко, В.Р. Стець, М.А. Волошин // Експер. фізіол. та біохім. – 2001. – №4. – C. 59–65.

Прохорова М.И. Современные методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) / Под ред. Прохоровой М.И. – Л.: Изд-во Лен. Унив., 1982. – 272 с.

Шунько Є.Є. Респіраторний дистрес-синдром новонароджених: проблеми та перспективи профілактики і лікування з позиції доказової медицини / Є.Є. Шунько, Т.В. Кончаковська // Мистецтво лікування. – 2001. – №2. – С. 50–53.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет