Післянатальний розвиток щурів після введення тіоцетаму протягом вагітності

Автор(и)

  • N.A. Voloshyn
  • I.A. Mazur
  • E.A. Grigoryeva
  • I.F. Belenichev
  • L.I. Kucherenko

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.3.16996

Ключові слова:

тіоцетам, умовний рефлекс пасивного оминання, післянатальний розвиток

Анотація

встановлено, що введення терапевтичних доз тіоцетаму протягом вагітності незалежно від лікарської форми не впливає на показники післянатального розвитку потомства: ранню виживаність, фізичний та психічний розвиток, формування сенсорно-рухових рефлексів, емоційну поведінку, константи нейрометаболічного обміну, сприятливо діє на формування умовного рефлексу пасивного оминання у потомства, що характеризує когнітивні функції ЦНС. Тіоцетам може бути рекомендований для профілактики перинатальних пошкоджень ЦНС у плода.  

Посилання

Абрамченко В.В. Перинатальная фармокология / В.В. Абрамченко – СПб.: Логос, 1994. – 178 с.

Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О. Буреш, Д.П. Хьюстон. – М.: Медицина, 1991. – 248 с.

Волошин Н.А. Тиотриазолин, тиоцетам, тиодарон в практике врача / Н.А. Волошин, В.А. Визир, И.Н. Волошина. – Запорожье: ЗДМУ, 2008. – 224 с.

Волошин Н.А. Изучение безвредности (тератогенного и эмбриотоксического действия) таблеток «Тиоцетам» / Н.А. Волошин, И.А. Мазур, Е.А. Григорьева // Український морфологічний альманах. – 2011. – Т. 9, №3. – С. 64–68.

Гойда Н.Г. Стан та перспективи розвитку перинатальної допомоги на етапі реформування охорони здоров’я в Україні / Н.Г. Гойда // Перинатологія та педіатрія. – 1999. – №1. – С. 3–4.

Громов О.А. Нейрометаболическая фармакотерапия / Громов О.А.; Под ред. член-корр. РАМН Е. М. Бурцева. – М., 2000. – 85 с.

Доклиническое исследование лекарственных средств: Методические рекомендации / Под ред. член-кор. АМН Украины А.В. Стефанова. – К.: Авицена, 2002. – 568 с.

Дыбан А.П. Раннее развитие млекопитающих / А.П. Дыбан – Л.: Наука, 1988. – 228 с.

Евтушенко С.К. О бережном подходе в лечении различных синдромов гипоксического поражения ЦНС / С.К. Евтушенко, Е.П. Шестова // Мат. 4-го Баварско-Украинского симп. – 1999.

Експериментальне дослідження ноотропної активності таблеток Ноотрил / І.Ф. Бєленічев, І.А. Мазур, С.І. Коваленко, В.Р. Стець, М.А.Волошин // Експер. фізіол. та біохім. – 2002. – №1. – C. 7–11.

Кузнєцова С.М. Влияние тиоцетама на функциокальное состояние ЦНС у больных, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнєцова, В.В. Кузнєцов, М.В. Воробей // Здоров’я України. – 2005. – №6. – С. 1–7.

Лук’янова О.М. Актуальні проблеми перінатології на сучасному етапі охорони здоровя / О.М. Лук’янова // Педіатрія та перінатологія. – 2002. – №3. – С. 3–6.

Метаболитотропные препараты / И.А. Мазур, И.С. Чекман, И.Ф. Беленичев [и. др.]. – Запорожье, 2007. – 309 с.

Перфілов О.П. Профілактика перинатальних уражень центральної нервової системи / О.П. Перфілов і співавт. // Соціальна педіатрія. – 2001. – C. 164–166.

Порівняльна оцінка антиоксидантної і протиішемічної дії тіотриазоліну і пірацетаму та їх комбінації за умов моделювання експериментальної ішемії головного мозку / І.Ф. Бєленічев, І.А. Мазур ,С.І. Коваленко, В.Р. Стець, М.А. Волошин // Експер. фізіол. та біохім. – 2001. – №4. – C. 59–65.

Прохорова М.И. Современные методы биохимических исследований (липидный и энергетический обмен) / Под ред. Прохоровой М.И. – Л.: Изд-во Лен. Унив., 1982. – 272 с.

Шунько Є.Є. Респіраторний дистрес-синдром новонароджених: проблеми та перспективи профілактики і лікування з позиції доказової медицини / Є.Є. Шунько, Т.В. Кончаковська // Мистецтво лікування. – 2001. – №2. – С. 50–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-11

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження