DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.3.188904

Клінічна ефективність екзогенного L-аргініну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень

O. V. Kraidashenko, O. S. Tiahla

Анотація


 

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) і гіпертонічна хвороба (ГХ) – одна з поширених, провідних проблем практичної охорони здоров’я.  

Мета роботи – оцінювання клінічної ефективності засобу метаболічної корекції (Тівортін) у комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності гіпертонічної хвороби.

Матеріали та методи. Обстежили 23 особи, які хворі (основна група) на ГХ ІІ стадії з рівнем артеріальної гіпертензії I–III ступеня та із ХОЗЛ ІІ стадії без клінічно значущої супутньої патології, середній вік 51,72 ± 1,22 року, із різним кардіоваскулярним ризиком, без адекватної систематичної антигіпертензивної терапії; 82,6 % – активні курці, індекс пачко-років – 17,23 ± 2,69, шкідливий професійний фактор (виробничий) відзначили 23,53 % осіб. Усі хворі основної групи приймали L-аргінін аспартат у вигляді 4,2 % розчину внутрішньовенно по 100 мл 1 раз на добу (курс 10–12 днів) із переходом надалі на розчин для перорального застосування по 10 мл 5 разів на добу (курс – 3 міс. ± 3 доби).

Обстежили також (початково та через 3 місяці) групу порівняння (n = 15, вік – 49,15 ± 1,40 року), що зіставна за клініко-демографічними показниками з основною групою. Особи з групи порівняння отримували аналогічну традиційну терапію ГХ і ХОЗЛ без застосування метаболітотропного препарату – екзогенного L-аргініну Тівортін.

Діагностику ХОЗЛ і ГХ здійснили на підставі загальноприйнятих критеріїв. Параметри якості життя оцінювали згідно з «Коротким опитувальником оцінки статусу здоров’я» SF-36.

Метаболізм глутатіону та стан тіол-дисульфідного балансу вивчали за вмістом окисленого та відновленого глутатіону, активності ферментів – глутатіон-S-трансферази, глутатіонредуктази та глутатіон пероксидази в сироватці крові. Вміст ST2, CASPASE-7 і CASPASE-9 у крові визначали, використовуючи відповідні тест-системи ІФА.

Результати. Призначення L-аргініну сприяло пригніченню оксидативного стресу та відновленню тіол-дисульфідного балансу і, як результат названих процесів, гальмувало апоптотичні процеси в організмі пацієнтів із коморбідністю. Рівень експресії білка ST2 після лікування пацієнтів із ГХ і ХОЗЛ Тівортіном зменшився вдвічі, а компенсаторна можливість організму хворого, котра полягає у включенні кардіозахисного сигнального каскаду запобігання фіброзу та ремоделювання серця, оптимальним шляхом буде реалізована саме після експериментального лікування. Крім регресу клінічних симптомів, нормалізації артеріального тиску та поліпшення бронхіальної прохідності на тлі зниження рівня активності апоптотичних маркерів спостерігали відновлення якості життя, фізичного та психосоціального статусу.

Висновки. Додаткове призначення L-аргініну на тлі традиційної терапії ХОЗЛ і ГХ сприяє суттєвішому та вірогідному пригніченню оксидативного стресу та відновленню тіол-дисульфідного балансу, а отже гальмує інтенсифікацію процесів апоптозу в пацієнтів із коморбідністю, яку аналізували. Крім регресу клінічних симптомів, нормалізації артеріального тиску і поліпшення бронхіальної прохідності на тлі зниження рівня активності апоптотичних маркерів встановили вірогідне відновлення якості життя, фізичного і психосоціального статусу.

 


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; хронічне обструктивне захворювання легень; тіоли; каспаза-7; L-аргінін

Повний текст:

PDF

Посилання


Belenkov, Yu. N., Tsvetkova, O. A., Privalova, E. V., An, G. V., Ilgisonis, I. S., & Voronkova, O. O. (2019). Komorbidnost' khronicheskoi obstruktivnoi bolezni legkikh i serdechno-sosudistykh zabolevanii: mesto terapii sovremennymi β-adrenoblokatorami [Comorbidity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cardiovascular Diseases: Place of Therapy with Modern β-Adrenoblockers]. Kardiologiia, 59(6), 48-55. https://doi.org/10.18087/cardio.2019.6.n458. [in Russian].

Siboni, F. S., Alimoradi, Z., Atashi, V., Alipour, M., & Khatooni, M. (2019). Quality of Life in Different Chronic Diseases and Its Related Factors. International Journal of Preventive Medicine, 10. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_429_17

Gorbacheva, S. V., & Belenichev, I. F. (2015). Antioksidantnaya modulyatsiya neiroapoptoza v usloviyakh disbalansa tiol-disul'fidnoi sistemy i nakopleniya okislennykh promezhutochnykh soedinenii in vitro [Antioxidant Neyroapoptosis Modulation Unbalance in a Thiol-Disulfide System and the Accumulation of Oxidized Intermediates in vitro]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 3(1), 124-128. [in Russian].

Ju, J. (2018). An Increased Proportion of Apoptosis in CD4(+) T Lymphocytes Isolated from the Peripheral Blood in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Tuberculosis and Respiratory Diseases, 81(2), 132-137. https://doi.org/10.4046/trd.2017.0079

Lazur, Ya. V. (2012). Vplyv kombinatsii polioksydoniiu ta tivortinu aspartatu na lipidnyi spektr krovi khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia u spoluchenni z khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen [Affecting of combination of polyoxidonium and tivortin aspartatum to lipids profi le of blood of patients with ischemic heart trouble in combination]. Problemy ekolohichnoi ta medychnoi henetyky i klinichnoi imunolohii, 5, 310-316. [in Ukrainian].

Ostrovskyi, M. M. (2017). Pol tiotropiiu bromidu v likuvanni khozl z tochky zoru onovlenykh rekomendatsii gold 2017 roku [The role of tiotropium bromide in the treatment of COPD in terms of updated Gold 2017 recommendations]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal, 2, 62. [in Ukrainian].

Chekman, I. S., Belenichev, I. F., Gorchakova, N. A., & Bukhtiyarova, N. V. (2014). Doklinicheskoe izuchenie spetsificheskoi aktivnosti endotelioprotektivnykh preparatov [Preclinical study of the specific activity of endothelial protection drugs]. Kiev. [in Ukrainian].

Goldberg, D. M. & Spooner, R. J. (1983). Glutathione reductase. In: H. U. Bergmeyer, J. Bergmeyer, & M. Grassl (Eds.), Methods in Enzymatic Analysis (pp. 258-265). Weinheim: Verlag Chemie.

Lowry O. H., Rosebrough N. J., Farr A. L., & Randall R. J. (1951). Protein measurement with the Folin phenol reagent. The Journal of Biological Chemistry, 193(1), 265-275.

Ashino, T., Yamamoto, M., & Numazawa, S. (2016). Nrf2/Keap1 system regulates vascular smooth muscle cell apoptosis for vascular homeostasis: Role in neointimal formation after vascular injury. Scientific Reports, 6 https://doi.org/10.1038/srep26291

Sun, Y., An, N., Li, J., Xia, J., Tian, Y., Zhao, P., . . . Zhang, X. (2019). miRNA-206 regulates human pulmonary microvascular endothelial cell apoptosis via targeting in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Cellular Biochemistry, 120(4), 6223-6236. https://doi.org/10.1002/jcb.27910

Sun, X., Feng, X., Zheng, D., Li, A., Li, C., Li, S., & Zhao, Z. (2019). Ergosterol attenuates cigarette smoke extract-induced COPD by modulating inflammation, oxidative stress and apoptosis in vitro and in vivo. Clinical Science, 133(13), 1523-1536. https://doi.org/10.1042/CS20190331

Cazzola, M., Calzetta, L., Page, C., Rogliani, P., & Matera, M. G. (2019). Thiol-based drugs in pulmonary medicine: Much more than mucolytics. Trends in Pharmacological Sciences, 40(7), 452-463. https://doi.org/10.1016/j.tips.2019.04.015

Mirza, S., Clay, R. D., Koslow, M. A., & Scanlon, P. D. (2018). COPD guidelines: A review of the 2018 GOLD report. Mayo Clinic Proceedings, 93(10), 1488-1502. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.05.026

Belenichev, I. F., Gorbacheva, S. V., Demchenko, A. V., & Bukhtiyarova, N. V. (2014). The thiol-disulfide balance and the nitric oxide system in the brain tissue of rats subjected to experimental acute impairment of cerebral blood flow: The therapeutic effects of nootropic drugs. Neurochemical Journal, 8(1), 24-27. https://doi.org/10.1134/s181971241401005x

Belenichev, I. F., Voitenko, D. S., & Bukhtiayrova, N. V. (2019). Reduce the Neuroapoptosis in the Brain of Rats Born to Mothers with Experimental Placental Insufficiency by Combination of Thiotriazoline with L-Arginine and Thiotriazolin with Piracetam. International Journal of Neurorehabilitation, 6(2), 344. https://doi.org/10.4172/2376-0281.1000344

Bielenichev, I. F., Vizir, V. A., Mamchur, V. Yo., & Kuriata, O. V. (2019). Mesto tiotriazolina v galeree sovremennykh metabolitotropnykh lekarstvennykh sredstv [Place of tiotriazoline in the gallery of modern metabolitotropic medicines]. Zaporozhye medical journal, 21(1), 118-128. [in Russian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.1.155856
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет