DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22349

Порушення формування «вікна імплантації» у пацієнток із гіперпластичними процесами ендометрія

O. I. Parnytska

Анотація


Дослідили 180 зразків ендометрія жінок репродуктивного віку, які мали невдалі спроби лікування методом екстракорпорального запліднення із наступним перенесенням ембріона в порожнину матки. Гістологічно в цих біоптатах ендометрія виявили різні патологічні стани: просту гіперплазію ендометрія (I група), поліпи ендометрія (II), дисхроноз розвитку ендометрія (III).
Слід відзначити, що під час скануючої електронної мікроскопії ендометрія пацієнток І та ІІ груп із наявністю гіперпластичних процесів патологічні зміни війчастих клітин превалювали над порушеннями у формуванні піноподій у порівнянні з ІІІ групою. Отже, у пацієнток І та ІІ груп із невдалими спробами екстракорпорального запліднення та гіперпластичними процесами ендометрія виявлено як ізольовані, так і поєднані з порушенням формування піноподій патологічні зміни циліарних клітин, що може створювати механічну перешкоду для імплантації ембріона на стадії апозиції та адгезії, навіть якщо «імплантаційне вікно» відкрите вчасно.


Ключові слова


ендометрій; гіперпластичні процеси; скануюча електронна мікроскопія; циліарні клітини; «вікно імплантації»

Повний текст:

PDF

Посилання


Агаджанова Л. Эндометриальные пиноподии как маркеры имплантации человека (обзор литературы) / Л. Агаджанова // Пробл. репрод. – 2004. – № 3. – С. 6–11.

Фаллер Д. Молекулярная биология клетки / Д.М. Фаллер, Д. Шилдс. – М.: Бином, 2003. – 272 с.

Задорожная Т.Д. Сканирующая электронная микроскопия эндометрия у женщин с бесплодием воспалительного ґенеза / Т.Д. Задорожная, О.И. Ильина, И.Е. Ильин // Здоровье женщины. – 2005. – Т. 23. – № 3. –С. 128–130.

Acosta A. Endometrial dating and determination of the window of implantation in healthy fertile women / A. Acosta, L. Elberg, M. Borghi // Fertil.Steril. – 2001. – Vol. 73. – № 4. – P. 788 798.

Aghajanova L. Coexpression of pinopodes and leukemia inhibitory factor, as well as its receptor, in human endometrium / L. Aghajanova, A. Stavreus-Evers, Y. Nicas [et al.] // Fert. and Steril. – 2003. – Vol. 79. – P. 808–814.

Donaghay M. Uterine receptivity: alterations associated with benignngynecological disease / M. Donaghay, B.A. Lessey // Semin.Reprod. Med. – 2007. – Vol. 25. – № 6. – P. 461–475.

Lessey B.A. Paracrine signaling in the endometrium: integrins and the establishment of uterine receptivity / B.A. Lessey, J.T. Arnold // Journal of Reproductive Immunology. –1998. – Vol. 39. – № 1. – P. 105–116.

Nikas G. Endometrial receptivity: changes in cell-surface morphology / G. Nikas // Semin. Reprod. Med. – 2000. – Vol. 18. – P. 229–235.

Ozturk S. Particular functions of estrogen and progesterone in establishment of uterine receptivity and embryo implantation / S. Ozturk, R. Demir // Histol. Histopathol. – 2010. – Vol. 25. – № 9. – P. 1215–1228.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет