№ 3 (2013)

Вересень-грудень 2013 р.

Зміст

Огляди

Сучаснi можливостi кріобіології під час лікування безпліддя, збереження та відновлення фертильності PDF (Русский)
N. V. Avramenko

Оригінальні дослідження

Порушення формування «вікна імплантації» у пацієнток із гіперпластичними процесами ендометрія PDF
O. I. Parnytska
Стан процесів пероксидації у вагітних із cоматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи PDF
V. G. Syusyuka
Дозозалежний ефект беміпарину у хворих з онкологічно зумовленою механічною жовтяницею при різноманітних розладах системи гемостазу
O. O. Tarabrin, O. S. Kushnir
Ефективність медіастинальної лімфодисекції у хворих на недрібноклітинний рак легені І стадії PDF (Русский)
A. P. Kolesnik
Аналіз залежності виживаності хворих на рак шлунка від локалізації та характеристик пухлини PDF
O. M. Levyk, K. V. Barannikov
Рак печінки: особливості експресії антигенів вірусного гепатиту В PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko
Морфологічні та імуногістохімічні особливості дезоблітерованих стегнових артерій і підшкірних вен пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок в умовах розвитку хронічної критичної ішемії PDF
I. S. Shpon’ka,, O. L. Tkachuk, O. I. Gudz, O. V. Poslavs’ka
Клініко-морфологічні зіставлення у хворих на мезангіокапілярний гломерулонефрит І типу та дифузний вовчаковий гломерулонефрит PDF
О. V. Khmara, О. О. Dyadyk, N. F. Yarovaya, Yu. E. Lyakh, V. G. Gurianov
Морфологічні особливості стромально-судинного компонента периферичних нервів при цукровому діабеті PDF
O. V. Besedinska
Клінічні особливості і хірургічне лікування артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку малих і середніх розмірів із торпідним типом клінічних проявів PDF (Русский)
A. Yu. Polkovnikov, Yu. R. Yarockyi
Патогенетична значущість імунологічних порушень при поєднаній черепно-мозковій травмі та турнікетній токсемії PDF (Русский)
S. V. Ziablitsev, Yu. Ya. Kruk, S. E. Zolotukhin, A. V. Necheporchuk
Клініко-морфологічні аспекти етіопатогенезу пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки PDF
Ye. V. Tsema, Yu. V. Dibrova
Кількісна ультраструктурна характеристика перебудов мітохондріального апарата скоротливих кардіоміоцитів шлуночків у пренатальному онтогенезі за умов хронічної гіпоксії PDF
M. V. Ivanchenko
Вираженість та частотні відмінності патоморфологічних змін тканин кульшового суглоба при захворюваннях, що ускладнились синдромом фемороацетабулярного конфлікту PDF
V. V. Grigorovsky, V. V. Filipchuk, M. S. Kabatsiy
Ультраструктурний аналіз будови та розподілу адгерентних міжклітинних контактів у шлуночковому міокарді щурів на етапах постнатального онтогенезу після дії хронічної пренатальної гіпоксії PDF
N. S. Petruk
Особливості клінічного перебігу та діагностики калькульозного холециститу в дітей PDF (Русский)
A. G. Zaporozhchenko, Y. P. Gerasimenko, O. V. Spakhi
Оцінка стану тканин пародонта у дітей із патологією згортання крові PDF (Русский)
M. A. Gavrilenko
Імунний статус у хворих на вугрову хворобу, що поєднана з маласезіозом шкіри PDF (Русский)
E. Yu. Koretskaya

Клінічний випадок

Симультанна операція з мінілапаротомного доступу за наявності гострого гангренозного кам’яного холециститу та гемангіоми печінки PDF (Русский)
A. V. Kapshitar