Ультраструктурний аналіз будови та розподілу адгерентних міжклітинних контактів у шлуночковому міокарді щурів на етапах постнатального онтогенезу після дії хронічної пренатальної гіпоксії

Автор(и)

  • N. S. Petruk Дніпропетровська медична академія МОЗ України,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22417

Ключові слова:

міокард шлуночків, адгерентні контакти, щури, постнатальний онтогенез, пренатальна гіпоксія

Анотація

Виконали ультраструктурний аналіз будови та розподілу адгерентних міжклітинних контактів кардіоміоцитів шлуночків у щурів на 1, 3, 7, 14 і 30 добу постнатального онтогенезу і серед статевозрілих особин у нормі та після дії хронічної пренатальної гіпоксії. У постнатальному періоді онтогенезу в експериментальній групі тварин спостерігали затримку перерозподілу адгерентних контактів від бічної поверхні клітини до ділянки вставного диска. Якісні зміни десмосом характеризуються дистопічним розташуванням, у тому числі на рівні лінії міофіламентів, а також появою гетероморфності їхньої профільної довжини.
Морфологія fasciae adhaerentes характеризується значним ступенем варіювання – від прямих косо орієнтованих до значно звивистих профілів контакту. Відзначили суттєве розширення міжмембранного простору зони злипання експериментальної групи щурів, що у зрілому міокарді переважає значення показників норми на 303,9% (p<0,05) у лівому, на 37,3% (p<0,05) у правому шлуночках, а ступінь ектазії контакту у лівому відділі серця перевищує рівень у правому на 216,5% (p<0,05.

Посилання

Черкасов Н.С. Особенности сердечной деятельности при гипоксической кардиопатии у новорожденных детей / Н.С. Черкасов, И.В. Вязовая, Л.А. Огуль // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 9. – С. 93–94.

Шейбак Л.Н. Влияние фактора гипоксии на сердце новорожденного / Л.Н. Шейбак // Медицинские новости. – 2008. – № 2. – С. 18–22.

Distribution of the cardiac gap junction protein connexin43, in the neonatal and adult human heart / P.W. Oosthoek, M.J.A. van Kempen, A. Wessels [et al.] // Muscle and motility: Proceedings of the XIXth European Conference in Brussels. – 1994. – Vol. 2. – P. 85–90.

Peters N.S. Spatiotemporal relation between gap junctions and fascia adherens junctions during postnatal development of human ventricular myocardium / N.S. Peters, N.J. Severs, S.M. Rothery [et al.] // Circ. – 1994. – Vol. 90. – P. 713-725.

Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих / Б. Уикли. – М.: Мир, 1975. – 324 с.

Саркисов Д.С. Микроскопическая техника / Д.С. Саркисов, Ю.Л. Перова. – М.: Медицина, 1996. – 542 с.

Пат. 83611 Україна, МПК7 G01N 1/28. Спосіб установлення координат ультраструктур при трансмісійній електронній мікроскопії біологічних об’єктів / І.В. Твердохліб, Н.С. Петрук, М.В. Іванченко, Ю.В. Сілкіна, І.С. Хріпков, Н.О. Перцева, К.І. Шевченко, Т.О. Гудлетт, І.І. Малков, І.М. Береговенко, Д.Ю. Зіненко, Н.О. Галайда, В.В. Варін; заявник та патентовласник ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». – № u201300042; заявл. 02.01.13; опубл. 25.09.13, Бюл. № 18 (2013).

Collins T.J. ImageJ for microscopy / T.J. Collins // BioTechniques. – 2007. – № 43. – P. 25–30.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження