Особливості клінічного перебігу та діагностики калькульозного холециститу в дітей

A. G. Zaporozhchenko, Y. P. Gerasimenko, O. V. Spakhi

Анотація


Наведено результати дослідження особливостей клінічного перебігу та діагностики калькульозного холециститу у 58 дітей віком від 2 до 17 років. Показано, що клінічні прояви захворювання характеризуються переважно хронічним перебігом калькульозного холециститу, який виявлено у 51% хворих. У 47% випадків перебіг хвороби був безсимптомним. Встановлено, що вирішальну роль у діагностиці калькульозного холециститу відіграє ультразвукове дослідження жовчного міхура і жовчних проток. Показанням до лапароскопічної холецистектомії, поряд із безуспішністю консервативної терапії, є триваючий хронічний запальний процес у жовчному міхурі з явищами склеротичних змін його стінок і зниженням їхньої скорочувальної здатності.


Ключові слова


калькульозний холецистит; клінічний перебіг; діагностика; діти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Запруднов А.М. Билиарная патология у детей / А.М. Запруднов, Л.А. Харитонова – М.: Медицинское информационное агентство, 2008. – 376 с.

Сидоров В.В. Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия в лечении желчно-каменной болезни / В.В. Сидоров, Н.А. Мацегора, В.Г. Главицкий // Вісник морської медицини. – 2001. – № 2(14). – С. 35–38.

Царькова О.Н. Течение и исходы желчно-каменной болезни у детей: автореф. дис. … к. мед. н. / О.Н. Царькова. – М., 2005. – 23 с.

Шакарян К.А. Особенности терапевтической тактики при желчно-каменной болезни у детей раннего возраста: автореф. дис. … к. мед. н. / К.А. Шакарян. – М., 2010. – 26 с.

Булатов В.П. Клинические, анамнестические и ультрасонографические особенности желчно-каменной болезни у детей / В.П. Булатов, А.А. Камалова, Г.А. Хуснуллина [и др.] // Ремедиум. – 2006. – № 4 (апрель). – С. 98–99.

Хоха Р.Н. Динамика заболеваемости болезнями органов пищеварения детей в течение 3 лет / Р.Н. Хоха // Актуальные проблемы педиатрии: матер. XVI конгр. педипедиатров России с междунар. участием. – М., 2012. – С. 814.

Булатов В.П. Клинические, анамнестические, ультрасонографические и микроэкологические особенности желчно-каменной болезни в детском возрасте / В.П. Булатов, А.А. Камалова, Г.А. Хуснуинали // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2009. – № 5. – С. 40–43.

Лупаш Н.Г. Желчно-каменная болезнь у детей раннего возраста: клинико-патогенетические, эпидемиологические аспекты: автореф. дис. … к. мед. н. / Н.Г. Лупаш. – М., 2005. – 22 с.

Запруднов А.М. Клинико-патологическое значение билиарного сладжа как начальной стадии желчнокаменной болезни в детском возрасте / А.М. Запруднов // Педиатрия. – 2010. – Т. 89. – № 2. – С. 40–45.

Papandreou Е. Laparoscopic cholecystectomy in children: a 5-year experience / Е. Papandreou, F. Gentimi, N. Baltogiannis, E. Livaditi, I. Loukas, G. Christopoulos-Geroulanos // Pediatrics. – 2008. – Vol. 121. – Suppl. 2. – Р. 163–164.
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22730

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет