Симультанна операція з мінілапаротомного доступу за наявності гострого гангренозного кам’яного холециститу та гемангіоми печінки

A. V. Kapshitar

Анотація


Описано клінічне спостереження поєднання безсимптомної гемангіоми печінки та гострого гангренозного кам’яного холециститу. Клінічна діагностика гангренозного кам’яного холециститу, дані лабораторно-біохімічних досліджень, повторних УЗД були малоінформативні. КТ: гострий кам’яний холецистит; абсцес печінки?; гемангіома S5 печінки. Тільки після третьої консультації хірурга хворий переведений до клініки з діагнозом гангренозний кам’яний холецистит. Виконали невідкладну операцію мінілапаротомним доступом МЛД. Діагностували гемангіому S5 печінки й гангренозну форму гангренозного кам’яного холециститу, визначили щільний інфільтрат. Виконали симультанну операцію – холецистектомію та енуклеацію гемангіоми печінки. Це спостереження демонструє можливості симультанної операції з малотравматичного мінілапаротомного доступу, розкриваючи її переваги над двомоментною операцією.


Ключові слова


гострий гангренозний кам’яний холецистит; гемангіома печінки; мінілапаротомний доступ; симультанна операція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гемангиомы печени: операция или наблюдение / О.Г. Скипенко, Н.К. Чардаров, Ф.А. Ганиев [и др.] // Хирургия. – 2012. – № 9. – С. 13–20.

Гемангиомы печени: хирургический взгляд / Н.К. Чардаров, Ф.А. Ганиев, Н.Н. Багмет, О.Г. Скипенко // Анналы хирургической гепатологии. – 2011. – Т. 16. – № 4. – С. 91–98.

Иванов Ю.В. Современные представления о сочетанной хирургической патологии и симультанных операциях / Ю.В. Иванов, Н.А. Соловьев, М.Б. Шарнов // Анналы хирургии. – 2007. – № 4. – С. 17–20.

К хирургической тактике при острых и хронических заболеваниях органов брюшной полости / А.А. Ольшанецкий, В.К. Глазунов, О.А. Фингольд, Д.А. Кононенко // Харківська хірургічна школа. – 2008. – № 2. – С. 211–215.

Лапароскопічна та традиційна холецистектомія і симультанні операції на органах черевної порожнини / М.Д. Василюк, А.Г. Шевчук, Я.І. Козань [та ін.] // Сучасні медичні технології. – 2011. – № 3–4. – С. 52–55.

Лохвицкий С.В. Симультанные операции при послеоперационных грыжах и калькулезном холецистите / С.В. Лохвицкий, М.В. Цешковский // Анналы хирургической

гепатологии. – 2007. – № 3. – С. 83.

Оптимизация алгоритма диагностики доброкачественных очаговых образований печени / В.В. Хацко, А.Б. Шаталов, А.М. Дудин, К.И. Павлов // Актуальные проблемы хирургической гепатологии: тезисы докладов XVI Международного конгресса хирургов-гепатологов стран СНГ (16–18 сентября 2009, г. Екатеринбург (Россия)). – Екатеринбург, 2009. – С 19.

Результаты хирургического лечения гемангиом печени / О.Г. Котенко, Н.Я. Калита, О.В. Васильев [и др.] // Клінічна хірургія. – 2007. – № 2–3. – С. 58.

Симультанні операції під час виконання лапароскопічної холецистектомії / В.І. Русін, Ю.Ю. Переста, В.Ю. Ревес [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2006. – № 4–5. – С. 52.

Хірургія: у 3 т. / [за ред. Я.С. Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Міщалова]. – Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2012. – Т. 3 (книга 1). – 780 с.
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22731

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет