Особливості розподілу і динаміки експресії маркера апоптозу Bах у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії із застосуванням попередника оксиду азоту

V. V. Golotyuk

Анотація


Мета дослідження полягала у визначенні особливостей експресії проапоптозного білка Вах у хворих на рак прямої кишки в інтактній кишці та пухлині під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії, у тому числі на тлі полірадіомодифікації препаратами Фторафур і Тівортін. У 21 хворого з аденокарциномою прямої кишки ІІ–ІІІ стадій імуногістохімічно визначали експресію Вах у біопсійному й операційному матеріалі до та після неоад’ювантної хіміопроменевої терапії. Встановили, що під її впливом рівень експресії Вах в інтактній кишці підвищувався незначно. Однак у локусах резидуальної пухлинної паренхіми експресія Вах різко підвищувалась у порівнянні з даними до лікування, передусім на тлі полірадіомодифікації, корелюючи при цьому зі ступенем лікувального патоморфозу. Це свідчить про важливе значення апоптозу як одного з механізмів антибластомної дії неоад’ювантної хіміопроменевої терапії раку прямої кишки, а також про доцільність полірадіомодифікації із застосуванням попередників біосинтезу оксиду азоту.


Ключові слова


новоутворення прямої кишки; апоптоз; променева терапія; оксид азоту

Повний текст:

PDF

Посилання


Cartron, P. F., Juin, P., Oliver, L., Meflah, K., & Vallette, F.M. (2003) Impact of proapoptotic proteins Bax and Bak in tumor progression and response to treatment. Expert Rev Anticancer Ther, 3(4), 563–570. doi:10.1586/14737140.3.4.563.

Hector, S., & Prehn, J. H. (2009). Apoptosis signaling proteins as prognostic biomarkers in colorectal cancer: a review. Biochim Biophys Acta, 1795(2), 117–129. doi: 10.1016/j.bbcan.2008.12.002.

Pryczynicz, A., Gryko, M., Niewiarowska, K., Cepowicz, D., Ustymowicz, M., Kemona, A., & Guzińska-Ustymowicz, K. (2014). Bax protein may influence the invasion of colorectal cancer. World Journal of Gastroenterology, 20(5), 1305–1310. doi: 10.3748/wjg.v20.i5.1305.

Fil`chenkov, А. А. (2005). Vizualizaciya i ocenka apoptoza, vyzvannogo protivoopukholevoj terapiej: klinicheskie perspektivy [Visualization and evaluation of apoptosis induced by anti-tumor therapy: clinical perspectives]. Oncology, 13(4), 266–277. [in Ukrainian].

Brunelle, J.K., & Letai, A. (2009). Control of mitochondrial apoptosis by the Bcl-2 family. J Cell Sci, 122, 437–441. doi: 10.1242/jcs.031682.

Wörnle, M., Schmid, H., Merkle, M., & Banas, B. (2004). Effects of chemokines on proliferation and apoptosis of human mesangial cells. BMC Nephrol, 5, 8. doi: 10.1186/1471-2369-5-8.

De Ridder, M., Van Esch, G., Engels, B., Verovski, V., & Storme, G. (2008). Hypoxic tumor cell radiosensitization: role of the iNOS/NO pathway. Bull Cancer, 95(3), 282–291. doi: 10.1684/bdc.2008.0592.

Yasuda, H. (2008). Solid tumor physiology and hypoxia-induced chemo/radio-resistance: Novel strategy for cancer therapy: Nitric oxide donor as a therapeutic enhancer. Nitric Oxide, 19(2), 205–216. doi: 10.1016/j.niox.2008.04.026.

Singh, S., Gupta, A. K. (2011). Mini review nitric oxide: role in tumour biology and iNOS/NO-based anticancer therapies. Cancer Chemother Pharmacol, 67(6), 1211–1224. doi: 10.1007/s00280-011-1654-4.

Mojic, M., Mijatovic, S., Maksimovic-Ivanic, D., Miljkovic, D., Stosic-Grujicic, S., Stankovic, M., et al. (2012). Therapeutic potential of nitric oxide-modified drugs in colon cancer cells. Mol Pharmacol, 82(4), 700–710.
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2015.2.50817

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет