№ 2 (2015)

Травень-серпень, 2015

Зміст

Огляди

Аналіз методологічних підходів при моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому PDF
V. Yu. Prokopiuk, A. V. Falko, O. S. Prokopyuk, V. V. Volina, V. Yu. Trifonov

Оригінальні дослідження

Особливості ремоделювання міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від функціонального стану щитовидної залози PDF
N. S. Mykhailovska, T. V. Oleynik
Динаміка розвитку та особливості поширення патологічного процесу в заочеревинному просторі при гострому панкреатиті PDF (Русский)
V. V. Ganzhy, I. P. Kolesnyk, N. A. Yareshko, A. I. Marusiy
Кількісні показники експресії стромальних маркерів у протоковій аденокарциномі підшлункової залози та хронічному панкреатиті PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Evseyev, I. S. Kovalenko
Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону в щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка PDF
V. V. Hnatiuk, N. M. Kononenko
Можливості ультразвукового дослідження з допплерографією у визначенні типу портальної гіпертензії в дорослих PDF
N. V. Tumanskaya, A. S. Tugushev, E. S. Barskaya, А. А. Fedusenko, E. G. Nordio
Ендоскопічні та морфологічні особливості гастроентероанастомозів у хворих з ускладненнями після резекції шлунка PDF
O. N. Buriy, I. V. Gomoliako, I. S. Tereshkevich
Особливості ендокринної функції загрудинної залози в новонароджених із вродженою цитомегалією PDF
O. M. Hyrya
Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей PDF
V. P. Prytula, I. G. Rybalchenko
Комбінована каудальна анестезія при ендоурологічних операціях у дітей раннього віку PDF
M. Yu. Kurochkin
Результати лікування хворих з гострою артеріальною ішемією кінцівок PDF (Русский)
V. A. Gubka, I. A. Konovalenko, O. V. Suzdalenko
Вплив експресії імуногістохiмічного маркера Ki-67 на тривалість життя хворих на рак шлунка 0–III cтадій PDF
O. M. Levyk, A. I. Shevchenko, V. A. Tumanskiy, A. V. Evseyev
Характеристика рівня експресії E-кадгерину та β-катеніну в гепатоцелюлярному та холангіоцелюлярном раку печінки PDF (Русский)
M. D. Zubko
Особливості розподілу і динаміки експресії маркера апоптозу Bах у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії із застосуванням попередника оксиду азоту PDF
V. V. Golotyuk
Імуногістохімічна характеристика експресії молекул клітинної адгезії Е-кадгерину та β-катеніну в інвазивній ендометріоїдній аденокарциномі матки PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, Chepets A. V.
Патоморфологічні особливості ураження нирок в умовах метаболічного синдрому (за даними автопсій і в експерименті) PDF
І. V. Kozlova
Особливості білкового, ліпідного, вуглеводного та мінерального обміну в нащадків самок щурів, яких утримували в різних умовах рухової активності PDF (Русский)
T. V. Gorbach, M. S. Baranova
Структурно-функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та паренхіми яєчка при варикоцеле PDF
O. E. Khallo
Оцінювання ефективності лікування простих кіст нирок із використанням малоінвазивних методів на підставі аналізу рецидиву кістоутворення PDF (Русский)
M. V. Varvashenia
Комп’ютерно-морфометричний аналіз набрякових змін нервової тканини при прогресуючому та стабілізованому інфаркті мозку PDF (Русский)
V. A. Shavrin, T. V. Shulyatnikova
Оцінювання впливу тіоцетаму на глутатіонову ланку тіол-дисульфідної системи головного мозку в умовах експериментальної хронічної ішемії PDF
A. V. Demchenko, І. F. Belenichev
Кластеризація як метод оптимального поділу на зіставні групи злочинів із використанням гострих предметів PDF
V. V. Zosimenko
Прогностичне значення визначення сенсибілізації до білків-переносників ліпідів у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом PDF
O. А. Naumova
Концепція синтропій/дистропій у наслідуванні атопічної бронхіальної астми у дітей
О. P. Volosovets, S. V. Vrublevskaya

Лікарю-практику

Вузлувата еритема у 8-місячної дитини – клінічний випадок, літературний огляд PDF (English)
S. N. Nedelska, O. P. Pakholchuk
Мукозо-асоційована (MALT) лімфома тонкого кишечника PDF
A. M. Sidorenko, V. V. Boiarskyi, D. A. Tsvetaeva-Berest