DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2016.2.80903

Етіологічні аспекти хронічної серцевої недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння

Р. P. Bidzilya

Анотація


У країнах Європи частота хронічної серцевої недостатності (ХСН) становить 3,2 %, а у США кількість хворих – 5 млн. В Україні кількість пацієнтів із клінічно маніфестованою ХСН може становити 2 млн, що відповідає поширеності захворювання в Російській Федерації (5 % дорослого населення). Найвагомішими етіологічними чинниками ХСН є ІХС та артеріальна гіпертензія (АГ) (особливо в поєднанні з цукровим діабетом та ожирінням).

Мета роботи – дослідити етіологічні аспекти ХСН на тлі надлишкової маси тіла та абдомінального ожиріння з урахуванням гендерного й вікового фактора, індексу маси тіла (ІМТ), функціонального класу (ФК) захворювання та фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ),

Матеріали та методи. Обстежили 250 хворих, ретроспективно проаналізували історії хвороб 111 пацієнтів із І–ІІІ ФК ХСН на тлі нормальної, надлишкової маси тіла та абдомінального ожиріння I–III ступенів. Пацієнтам здійснили комплексне клінічне, лабораторне та інструментальне дослідження відповідно до Рекомендацій з діагностики та лікування ХСН Асоціації кардіологів України та Української асоціації фахівців із серцевої недостатності (2012).

Результати. Встановили, що ХСН ішемічного генезу частіше спостерігали в чоловіків у похилому та старечому віці при нормальній і надлишковій масі тіла, вищому ФК захворювання та низькій ФВ ЛШ. ХСН неішемічної (гіпертензивної) етіології переважала у жінок у молодому, середньому та похилому віці, супутньому ожирінні, нижчому ФК захворювання та збереженій ФВ ЛШ. Поєднаний генез ХСН частіше спостерігали в пацієнтів похилого та старечого віку при ІІ–ІІІ ФК захворювання та зниженій ФВ ЛШ.

Висновки. Показані особливості поширення ішемічної, неішемічної та поєднаної етіології ХСН на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння з урахуванням гендерного й вікового фактора, ІМТ, ФК захворювання та ФВЛШ. 


Ключові слова


серцева недостатність; етіологія; надлишкова вага; ожиріння

Повний текст:

PDF

Посилання


Reyes, E. B., Ha, J. W., Firdaus, I., Ghazi, A.M., Phrommintikul, A., Sim, D., et al. (2016) Heart failure across Asia: Same healthcare burden but differences in organization of care. International Journal of Cardiology, 223, 163–167. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.256.

Braunwald, E. (2015). The war against heart failure: the Lancet lecture. Lancet, 385, 812–824. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61889-4.

Franke J., Zugck C., Hochadel, M., Hacka, A., Frankensteina, L., Désirée Zhaoa, J., et al. (2015). Etiology-specific assessment of predictors of long-term survival in chronic systolic heart failure. IJC Heart & Vasculature, 7, 61–68. doi: 0.1016/j.ijcha.2015.01.015.

Voronkov, L. H. (2012). Patsiient iz KhSN v Ukraini: analiz usiiei populiatsii patsiientiv, obstezhenykh u ramkakh pershoho natsionalnoho zrizovoho doslidzhennia UNIVERS [The patient with CHF in Ukraine: analysis of all population of patients examined in the first national cross-sectional studies UNIVERS]. Sertseva nedostatnist, 1, 8–15. [in Ukrainian].

Ambrosy, A. P., Fonarow, G. C., Butler, J., Chioncel, O., Greene, S. J., Vaduganathan, M., et al. (2014). The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure: lessons learned from hospitalized heart failure registries. J. Am. Coll. Cardiol., 63, 1123–1133. doi: 10.1016/j.jacc.2013.11.053.

Butler, J., Braunwald, E., & Gheorghiade, M. (2014). Recognizing worsening chronic heart failure as an entity and an end point in clinical trials. JAMA, 312, 789–790. doi: 10.1001/jama.2014.6643.

McMurray, J. J., Adamopoulos, S., Anker, S.D., Auricchio, A., Böhm, M., Dickstein, K., et al. (2012). ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur. J. Heart Fail., 14, 803–869. doi: 10.1093/eurheartj/ehs104.

Voronkov, L. G., Amosova, K. M., Bahrii, A. E., Dziak, H. V., Diadyk, O. I., Zhariniv, O. Y., et al. (2013). Rekomendatsii z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy ta Ukrainskoi asotsiatsii fakhivtsiv iz sertsevoi nedostatnosti [Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure Association of cardiologists of Ukraine and the Ukrainian Association of specialists in heart failure]. Ukrainiskyi kardiolohichnyi zhurnal, 1 (Add), 6–44. [in Ukrainian].

Hainer, V., & Aldhoon-Hainerova, I. (2013). Obesity Paradox Does Exist? Diabetes Care, 36, 276–281. doi: 10.2337/dcS13-2023.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет