№ 2 (2016)

№2

Зміст

Оригінальні дослідження

Фосфогістон Н3 як стандарт імуногістохімічного дослідження в оцінюванні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином орофарингеальної зони PDF
А. V. Lysak, О. О. Dyadyk
Порівняльна характеристика транскрипційної активності генів CDH1, CTNNB1, VEGFA та експресії кодованих ними білків Е-кадгерину, β-катеніну та VEGFA в метастатичній ендометріоїдній аденокарциномі тіла матки і в аденокарциномі без метастазів PDF (English)
V. A. Tumanskiy, A. V. Chepets, А. М. Kamyshnyi
Стан надання допомоги хворим на рак шийки матки в Запорізькій області з 2008 по 2015 рік PDF (Русский)
O. P. Kolesnik, A. V. Kadzhoian, A. O. Kabakov
Етіологічні аспекти хронічної серцевої недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння PDF
Р. P. Bidzilya
Особливості показників ендогенної інтоксикації залежно від супутньої патології біліарного тракту у хворих з ожирінням і неалкогольною жировою хворобою печінки PDF
A. Yu. Filippova
Особливості активності iNOS у вогнищах ураженої шкіри хворих на псоріаз із супутньою артеріальною гіпертензією PDF
G.І. Makurina, M.М. Baudarbekova
Симультанні абдомінальні втручання в пацієнтів із метаболічним синдромом та ожирінням PDF (Русский)
K. M. Mylytsya
Вплив поліморфізму Pro12Ala гена PPARG на процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від тривалості захворювання PDF
V. Y. Mokrii, S. V. Ziablytsev
Патоморфологічна характеристика IgG4 -пов’язаних захворювань PDF
O. O. Dyadyk, M. D. Ivanova
Патоморфологічні зміни мембрани Шнайдера при змішаній формі ятрогенного верхньощелепного синуситу стоматогенного походження PDF (Русский)
S. D. Varzhapetyan, E. А. Grigorieva
Порівняльна імуногістохімічна характеристика експресії Ki-67, p53, каспази-3 в неінвазивній та інвазивній аденокарциномі шлунка кишкового типу PDF (English)
V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko
Особливості імуногістохімічної експресії маркера клітинної проліферації Ki-67 у пухлинних і стромальних клітинах колоректальної аденокарциноми PDF (Русский)
M. A. Shyshkin
Кількісний аналіз пухлино-інфільтруючих лімфоцитів у менінгіомах головного мозку PDF
S. I. Tertishniy, L. L. Golubovitch, W. Е. Voteva
Зміни транскрипційної активності генів регулятора клітинного циклу CDK1 і клітинної проліферації Кi67 в інвазивній і неінвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози PDF
A. V. Evseyev, A. M. Kamyshnyi

Огляди

Зубчасті поліпи як прекурсор розвитку раку товстої кишки: сучасний погляд і перспективи. Міні-огляд. PDF (English)
І. О. Kuzo
Клінічні аспекти поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази у професійних спортсменів PDF
S. N. Malakhova