DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2016.2.81335

Кількісний аналіз пухлино-інфільтруючих лімфоцитів у менінгіомах головного мозку

S. I. Tertishniy, L. L. Golubovitch, W. Е. Voteva

Анотація


Пухлино-інфільтруючі лімфоцити (ПІЛ) є важливим компонентом мікрооточення пухлин головного мозку, зокрема менінгіом. Вважається, що імуноклітинні інфільтрати в менінгіомах головного мозку складаються з різних популяцій імунних клітин, які виконують широкий спектр функцій.

Мета роботи – дослідити кількісний склад і розподіл CD4, CD8, CD20 пухлино-інфільтруючих лімфоцитів (ПІЛ) у пухлинному мікрооточенні менінгіом головного мозку.

Матеріали та методи. За допомогою імуногістохімічнних методів  проаналізовано 60 випадків менінгіом.

Результати. Найменша кількість CD4+ та СD8+ ПІЛ встановлена в ангіоматозних варіантах, натомість медіана кількості CD4+ та CD8+ ПІЛ у менінготеліоматозних варіантах була найбільшою і становила 9 (1; 26) і 16 (8; 47) клітин відповідно.

Встановлено, що в менінготеліоматозних варіантах кількість CD4+ ПІЛ вірогідно перевищує їхню кількість в ангіоматозних (р=0,035) і фібробластичних варіантах (р=0,040). Кількість CD8+ ПІЛ у менінготеліоматозних варіантах статистично вірогідно більша, ніж в ангіоматозних (р=0,010) і перехідних (р=0,003). Виявили, що в менінгіомах grade I кількість CD8+ ПІЛ вірогідно перевищувала кількість CD4+ ПІЛ (р=0,003). Співвідношення CD8+/CD4+ ПІЛ становило 1,66. В анапластичних менінгіомах медіана кількості CD4+ ПІЛ становила 9 (3; 20) клітин,  а CD8+ ПІЛ – 14 (9; 80) клітин. Хоча кількість CD8+ ПІЛ і перевищувала кількість CD4+ ПІЛ, але результати не були статистично вірогідними (р=0,164). Співвідношення CD8+/CD4+ ПІЛ становило 2,99. Кількість CD20+ ПІЛ наростала в ряду: фібробластичні – 1 (0;6) клітина, перехідні – 5,5 (0;10) клітини, менінготеліоматозні – 14,5 (0; 39)  та анапластичні менінгіоми – 24 (2,5; 46) клітини.

Висновки. У доброякісних менінгіомах кількість CD8+ ПІЛ вірогідно перевищувала кількість CD4+ ПІЛ, що може відігравати важливу роль в обмеженні швидкості росту цих пухлин. Між менінгіомами grade I і grade III відсутня статистично вірогідна різниця кількості CD4+, CD8+ та CD20+ ПІЛ. Взаємодія імунних клітин у пухлинному мікрооточенні є складною і значною мірою залежить від фенотипу ПІЛ, тому його встановлення зможе розкрити механізми прогресії анапластичних менінгіом.

 


Ключові слова


менінгіома; пухлинне мікрооточення; пухлино-інфільтруючі лімфоцити; CD4; CD8; CD20

Повний текст:

PDF

Посилання


Dunn, G. P., & Okada, H. (2015). Principles of immunology and its nuances in the central nervous system. Neuro-Oncology, 17(7), vii3-vii8. doi: 10.1093/neuonc/nov175.

Lorger, M. (2012). Tumor microenvironment in the brain. Cancers, 4, 218–243. doi: 10.3390/cancers4010218.

Wainwright, D. A., Nigam, P., Thaci, B., Dey, M., & Lesniak, M. S. (2012). Recent developments on immunotherapy for brain cancer Expert Opin. Emerg. Drugs, 17(2), 181–202. doi: 10.1517/14728214.2012.679929.

Fang, L., Lowther, D. E., Meizlish, M. L., Anderson, R. C., Bruce, J. N., Devine, L., et al. (2013). The immune cell infiltrate populating meningiomas is composed of mature, antigen-experienced T and B cells. Neuro-Oncology, 15(11), 1479–1490. doi: 10.1093/neuonc/not110.

Du, Z., Abedalthagafi, M., Aizer, A., McHenry, A., Sun, H., Bray, M., et al. (2015). Increased expression of the immune modulatory molecule PD-L1 (CD274) in anaplastic meningioma. Oncotarget, 6(7), 4704–4716. doi: 10.18632/oncotarget.3082.

Fridman, W., Pagès, F., Sautès-Fridman, C., & Galon, J. (2012). The immune contexture in human tumours: impact on clinical outcome. Nature Reviews Cancer, 12(4), 298–306. doi:10.1038/nrc3245.

Domingues, P. H., Teodosio, C., Ortiz, J. et al. (2012) Immunophenotypic identification and characterization of tumor cells and infiltrating cell populations in meningiomas. Am. J. Pathol., 181(5), 1749–1761. doi: 10.1016/j.ajpath.2012.07.033.

Shamilov, F. A. (2012). Subpopulyacii intratumoral’nykh limfocitov pri rake molochnoj zhelezy [Intramural subpopulations of lymphocytes in breast cancer]. Rossijskij medicinskij zhurnal, 2, 60–70. [in Russian].

Ding, Y., Qiu, L., Xu, Q., Song, L., Yang, S., & Yang, T. (2014). Relationships between tumor microenvironment and clinicopathological parameters in meningioma. Int. J. Clin. Exp. Pathol., 7(10), 6973–6979.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет