№ 1 (2016)

Січень-квітень, 2016

Зміст

Огляди

Фактори хіміорезистентності при недрібноклітинному раку легенів PDF (Русский)
А. I. Shevchenko, А. P. Коlesnik, А. V. Каdzhoian, V. А. Кuzmenko
Сучасні методи моделювання експериментального цукрового діабету 2 типу: огляд літератури PDF (English)
Yu. M. Kolesnyk, T. V. Ivanenko, A. V. Abramov, N. V. Kuzo

Оригінальні дослідження

Статеві особливості реакції вегетативної нервової системи старих щурів на розвиток некротичного процесу в серці на тлі мелатоніну PDF
M. R. Khara, Z. S. Hevyk
Особливості розподілу острівців Лангерганса у підшлунковій залозі еуглікемічних щурів лінії SHR PDF (English)
T. V. Abramova
Порівняльна імуногістохімічна характеристика експресії рецепторів естрогену-α та прогестерону, р16 і р53, Ki-67 і каспази 3 в інвазивній ендометріоїдній аденокарциномі тіла матки та в проліферативному ендометрії PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Chepets
Папілярний рак щитоподібної залози з біомінералізацією: клініко-морфологічні особливості PDF
R. A. Moskalenko, A. M. Romaniuk, A. V. Rieznik, A. V. Kurochkin, A. M. Piddubniy, V. A. Lukash
Зміни загальномозкової симптоматики у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від -675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу PDF
O. O. Potapov, O. P. Kmyta
Динаміка вмісту нейроспецифічних білків та їх утворення при експериментальній черепно-мозковій травмі PDF
S. V. Ziablitsev, Ya. S. Yuzkiv, O. O. Dyadyk
Вплив цілорічних тренувань на стан серцево-судинної, автономної нервової системи та фізичної працездатності у жінок-бігунів на 400 метрів PDF
Ye. L. Mikhalyuk, M. V. Didenko, S. N. Malakhova
Імуногістохімічні особливості експресії прогестеронових рецепторів плацентарного бар’єра в жінок із багатоплідною вагітністю, що зумовлена ДРТ PDF
T. D. Zadorozhna, B. M . Ventskivsky, S. M. Kylyhevich, I. V. Poladich
Оцінювання факторів ризику прогресування захворювання у ВІЛ-інфікованих хворих на рецидиви туберкульозу легень PDF
R. M. Yasinskiy
Стан епідермісу та епідермально-дермального з’єднання шкіри хворих на псоріаз і гіпертонічну хворобу PDF
G. I. Makurina
Взаємозалежність показників нейрогуморальної регуляції та стану вегетативної нервової системи у хворих на псоріаз залежно від статі хворих PDF
Abboud Aymen

Огляд та оригінальні дослідження

Використання матриксної металопротеїнази-9 (MMП-9) та її тканинного інгібітора (TIMП-1) у патоморфологічній діагностиці каротидної патології: аналіз наукової літератури та власні спостереження PDF (Русский)
Yu. I. Kuzyk