№ 1 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Огляди

Нуклеарний фактор активованих Т-клітин (NFATC) як можливий діагностичний і прогностичний маркер при клапанних вроджених вадах серця та гіпертрофії міокарда PDF
А. V. Kamenshchyk, O. G. Ivanko, A. V. Fеdchеnkо

Оригінальні дослідження

Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцину PDF
А. G. Rodinskij, Ju. V. Kozlova, L. V. Guz'
Морфофункціональні особливості серцево-судинної системи плодів і новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю: основні здобутки харківської школи патологоанатомів PDF
A. F. Yakovtsova, V. D. Markovsky, I. V. Sorokina, I. V. Borzenkova, O. N. Pliten, M. S. Myroshnychenko, O. V. Kaluzhina
Морфологічний стан аорти у плодів і новонароджених, які перенесли хронічну внутрішньоутробну гіпоксію (експериментальне дослідження) PDF
O. V. Kaluzhina
Характеристика рівня експресії ММР-9 і TIMP-1 у гепатоцелюлярному та холангіоцелюлярному раку печінки PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko
Гістопатологічні зміни та імуногістохімічна експресія протеїну ubiquitin у перитуморальній тканині при герміногенних пухлинах яєчка PDF
S. V. Bazalytska, A. M. Romanenko
Експресія Pan cytokeratin у менінгіомах головного мозку PDF (Русский)
S. I. Tertishniy, W. E. Voteva
Фібром’язова дисплазія внутрішніх сонних артерій PDF
Yu. I. Kuzyk
Розподіл FoxP3+ регуляторних Т-клітин у панкреатичних лімфатичних вузлах у щурів при стрептозотоцин-індукованому діабеті та при корекції метформіном PDF (English)
D. A. Putilin, A. M. Kamyshnyi
Питомий вміст ДНК у ядрах клітин і клітинна гетерогенність аденокарцином товстої кишки PDF
A. N. Grabovoy, S. A. Antoniuk, V. P. Silchenko, E. A. Vorobiei, T. M. Savchin
Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацентарно-ендометріальних структур при доброякісних і злоякісних пухлинах у жінок PDF
T. D. Zadorozhna, V. V. Podolsky, O. I. Parnytska, O. I. Eschenko, S. M. Kylyhevich, T. M. Archakova, Yu. V. Davydova, N. Ya. Skrypchenko, G. O. Grebinychenko
Тимідинфосфорилаза та можливий зв’язок із формуванням особливостей фенотипу раку легенів PDF
E. M. Bakurova, R. V. Buzina, R. B. Kondratiuk, Yu. K. Gulkov, I. V. Vasilenko, B. G. Borzenko
Статистичні характеристики та кореляції гістоморфометричних, клінічних і біохімічних показників за системної терапії у хворих на недосконалий остеогенез PDF (Русский)
V. V. Hryhorovskyi, A. M. Zyma, Yu. M. Guk, S. Mahomedov, O. G. Gayko, T. A. Kintchaia-Polishchuk
Імуногістохімічні характеристики нирково-клітинного раку з внутрішньовенозним поширенням PDF (Русский)
D. V. Shchukin, I. I. Yakovtsova, V. N. Lesovoy, S. V. Danyluk, M. N. Babich, V. D. Tovazhnyanska, V. N. Demchenko
Діагностичне та прогностичне значення васкуляризації папілярних мікрокарцином щитовидної залози PDF (Русский)
I. V. Ivakhno
Лектино-гістохімічне оцінювання вуглеводних детермінант пухлинних клітин основних гістологічних типів раку шлунка PDF (Русский)
R. B. Kondratyuk, I. V. Vasilenko, Yu. K. Gulkov
Прояви експериментального гіпотиреозу при дії помірного фізичного навантаження PDF
M. R. Gerasymchuk
Особливості репаративної регенерації тканини печінки у щурів при експериментальному тетрахлорметановому та алкогольному гепатиті PDF
N. A. Rykalo, L. A. Yarovenko
Морфологічна характеристика інволютивних змін епідермісу у хворих із маласезійною інфекцією шкіри обличчя PDF
A. O. Makarchuk
Морфологія жовчного міхура у хворих на гострий холецистит, що видалений із мінідоступу PDF (Русский)
A. V. Kapshitar
Патоморфологічні особливості туберкулом легень (за даними аналізу операційного резекційного матеріалу PDF
Р. V. Kuzyk

Лікарю-практику

Інфаркт легені як хірургічна патологія: морфологія та диференційна діагностика PDF (Русский)
I. V. Liskina, L. M. Zagaba, S. I. Doropheeva