№ 2 (2017)

Зміст

Оригінальні дослідження

Особливості організації популяції альфа-клітин у підшлунковій залозі в щурів із спонтанною гіпертензією (SHR) PDF (Русский)
T. V. Abramova, Yu. M. Kolesnyk
Особливості транскрипційної активності гена K-RAS та експресії рецепторів сімейства ErbB в аденокарциномі шлунка кишкового типу PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko
Імуногістохімічна характеристика імуноклітинного мікрооточення плоскоклітинного раку легені PDF (Русский)
M. M. Baudarbekova, A. V. Kalmykova
Динаміка структурно-функціональних і вегетативних змін серця під впливом комбінованої терапії урсодезоксихолевою кислотою та L-аргініном у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки PDF (English)
N. S. Mykhailovska, L. Ye. Miniailenko
Вплив експериментального гестаційного діабету та введень глібенкламіду на рівень мРНК NLRP3-інфламасоми та розподіл NLRP3+-клітин у брижових лімфатичних вузлах у нащадків PDF (English)
Т. М. Prozorova, V. A. Kamyshna, О. М. Kamyshnyi
Особливості експресії HIF-1α та HIF-3α в гіпоталамусі щурів лінії Вістар за умов переривчастої гіпобаричної гіпоксії PDF (Русский)
A. V. Abramov, V. A. Shamenko
Прогностичне значення рівнів мелатоніну та серотоніну в ранньому відновному періоді мозкового ішемічного півкульового інсульту PDF (English)
S. O. Medvedkova
Експресія матриксних металопротеїназ у дифузних гліомах: діагностична роль PDF
T. V. Shynkarenko
Гіпертрофія міокарда та внутрішньосерцева гемодинаміка в дітей із двостулковим аортальним клапаном серця PDF (English)
А. V. Kamenshchyk, O. G. Ivanko
Алгоритм диференційної діагностики ендогенної кататонії, кататономорфних та кататономімікричних станів PDF (English)
D. N. Safonov
Ефективність автоматизованої лапароскопічної діагностики патологічного стану печінки при застосуванні різних методів класифікації цифрових зображень PDF (English)
D. N. Bayazitov, N. V. Kresyun, А. B. Buzinovsky, N. R. Bayazitov, A. V. Lyashenko, L. S. Godlevsky, T. V. Prybolovets, K. A. Bidnyuk
Персоніфікація периопераційного біомоніторингу PDF (Русский)
O. N. Boitsova
Ефективність лікування хворих із переломами гомілки після внутрішньокісткового блокованого остеосинтезу з застосуванням дозатора навантаження PDF (Русский)
Yu. V. Sukhin, Yu. Yu. Pavlychko, P. V. Danilov
Особливості імуногістохімічної експресії Kі-67, p16INK4a, HPV16 у цервікальній інтраепітеліальній неоплазії та карциномі шийки матки PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, Z. A. Pyrogova
Альтернативний спосіб лікування тривало існуючих ранових дефектів тулуба та кінцівок PDF (English)
E. V. Ponomarenko, I. S. Kovalenko
Проблемні питання лікування ендометріоїдних кіст яєчників у жінок репродуктивного віку PDF
O. S. Shapoval
Ефективність застосування методу GenoType MTBDRplus у діагностиці туберкульозу в Запорізькій області PDF (English)
R. M. Yasinskyi, O. M. Raznatovska, O. V. Konakova, O. M. Kamyshnyi, N. A. Rokhmanova, A. V. Klymenko, Jean-Luc Berland, Marie Gauhier
НПЗП: чи може наявність інфекційного агента впливати на вибір знеболювального препарату? PDF (English)
О. А. Podpletnya, O. V. Khomiak, I. P. Koshova
Особливості стану цитокінового статусу в інфертильних чоловіків на тлі токсокарозної інвазії PDF
L. L. Vorontsova, M. I. Dub, V. A. Kovalenko, M. Ye. Zhuravlova

Огляди

Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія у клінічній практиці PDF (Русский)
N. V. Tumanskaya, A. V. Klymenko, T. M. Kichangina, N. A. Yareshko, I. P. Dzhos
Актуальність проблеми поєднаного перебігу мультирезистентного туберкульозу легень із цукровим діабетом PDF (English)
O. M. Raznatovska, Yu. M. Bobrovnycha-Dvizova, S. B. Norejko, N. A. Gricova